Tillbaka till Klubben

Medlemsavgifter

Våra medlemsavgifter för 2022

I våra medlemsavgifter ingår för kategori 1-7:

  • Full spelrätt!
  • Medlemskort i Svenska Golfförbundet om du har godkänt hcp
  • SGF:s spelarförsäkring.
  • Svenska golfförbundets IT och forskningsavgifter.
  • Kallelser till möten
  • Rätt att dela upp avgiften med 6 månader räntefritt med Master Card eller American Express.

I kategori 1 och 2 finns även en banvårdsavgift. Denna avgift åläggs medlemmar som inte deltar på någon av årets arbetsdagar vi anordnar på golfklubben. Varje städdag aviseras på golf.se samt här på hemsidan inför varje planerat tillfälle. Banvårdsavgiften för de som ej deltagit faktureras efter säsongens slut 500 kronor.

Kategori Medlemsavgifter aktuella Banvårdsavgift Insats
1 Senior som betalar insats 5000 kr för boende i Vindelns kommun

2 000 kr

500 kr

5 000 kr
2 Senior som ej betalar insats och bor i Vindelns kommun

3 000 kr

500 kr

0 kr
3
Närkommunmedlemmar: Seniorer  boende i Umeå, Robertsfors, Lycksele, Vännäs, Bjurholms och Norsjö kommuner. Inkl full spelrätt på banan! 
 

1600 kr

0 kr

0 kr
4 Distansmedlemmar: Seniorer boende utanför nämnda kommuner

600 kr

0 kr

0 kr
5 Juniorer 11 – 16 år            Juniorer 17 – 21

                       500 kr                       600 kr

0 kr

0 kr
Knattar – 10 år

400 kr

0 kr

0 kr
Studenter med leg

600 kr

0 kr

0 kr
8 Stödmedlem /ej SGF-medlem/

100 kr

0 kr

0 kr

Permalänk till denna artikel: http://www.granobygdensgk.se/?page_id=66