Tillbaka till Klubben

Medlemsavgifter

Förändringar – Betala medlemsavgift

Från säsongen 2023 så sker vissa förändringar gällande betalning av årsavgiften till golfklubben. I grunden är det något positivt som innebär en högre grad av automatisering och mindre manuellt arbete.

För att ta reda på hur du går till väga för att betala årsavgiften. Titta på instruktionsavgiften nedan.
Instruktionsfilm – Betala årsavgift Min golf

Våra medlemsavgifter för 2023

Granöbygdens GK är en del av Norr och Västerbottens golfförbund. För mer information om NVGF besök NVGFs hemsida

I våra medlemsavgifter ingår för kategori 1-7:

  • Full spelrätt!
  • Medlemskort i Svenska Golfförbundet om du har godkänt hcp
  • SGF:s spelarförsäkring.
  • Svenska golfförbundets IT och forskningsavgifter.
  • Kallelser till möten
  • Rätt att dela upp avgiften med 6 månader räntefritt med Master Card eller American Express.

I kategori 1 och 2 finns även en banvårdsavgift. Denna avgift åläggs medlemmar som inte deltar på någon av årets arbetsdagar vi anordnar på golfklubben. Varje städdag aviseras på golf.se samt här på hemsidan inför varje planerat tillfälle. Banvårdsavgiften för de som ej deltagit faktureras efter säsongens slut 500 kronor.

KategoriMedlemsavgiftBanvårdsavgiftInsats
1. Senior som betalar insats 5000 kr för boende i Vindelns kommun2 000 kr500 kr5 000 kr
2. Senior som ej betalar insats och bor i Vindelns kommun3 000 kr500 kr0 kr
3. Närkommunmedlemmar: Seniorer  boende i Umeå, Robertsfors, Lycksele, Vännäs, Bjurholms och Norsjö kommuner. Inkl full spelrätt på banan! 1600 kr0 kr0 kr
4. Distansmedlemmar: Seniorer boende utanför nämnda kommuner600 kr0 kr0 kr
5. Juniorer 11 – 16 år     
Juniorer 17 – 21      
600 kr
1 000 kr
0 kr0 kr
6. Knattar – 10 år400 kr0 kr0 kr
7. Studenter med leg600 kr0 kr0 kr
8. Stödmedlem /ej SGF-medlem/100 kr0 kr0 kr

Permalänk till denna artikel: http://www.granobygdensgk.se/?page_id=66